Nhất Quyền Liệp Nhân - 一拳猎人

Hoàn thành
Đánh giá: 3.2/10 (15 lượt đánh giá)
Tổng quan Mục lục Bình luận

Giới thiệu:

z virus bộc phát sau thế giới, đầy mắt thương tích. Đáng sợ hoang thú tại thành thị trong phế tích bồi hồi, thế giới loài người, tràn đầy nguy cơ!

Thợ săn, này bầy dùng săn bắn hoang thú cùng tang thi vì nhiệm vụ của mình nguyên năng thức tỉnh người, gánh vác lấy cứu vớt nhân loại sứ mạng!

Làm nên một cái thức tỉnh người, đêm trắng không có siêu năng lực, cũng không có công nghệ cao, có chỉ là siêu việt lạ thường tuyệt đối lực lượng —— bất luận nhiều mạnh địch nhân, đều là một quyền thu phục!

Trao đổi bầy: 558067640

Chương tiết:

Nguồn Chương mới nhất Cập nhật
xbiquge Hoàn bản cảm tưởng
paoshu8 Sách mới toàn năng trò chơi nhà thiết kế
jx_la Sách mới toàn năng trò chơi nhà thiết kế