Phi Ảnh Ma Tung

(绯影魔踪)

Hoàn thành
Đánh giá: 6.8/10 (31 lượt đánh giá)
Liên kết: qq yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

“Ta kêu liễu biết quay lại.” “Cha ngươi thân hi vọng ngươi lạc đường biết quay lại?” “Không, phụ thân nói ‘Bể học vô biên, khổ học thì nghĩ ngơ ngẩn, cố trí giả đương biết quay lại.”------“Ta không hi vọng ngươi gia nhập ta tông môn, bước vào điều này đường, liền chỉ thừa ra cuối cùng hắc ám, ta hi vọng ngươi có thể hành tẩu tại quang minh bên trong.”------“Nhập ta La Sát cửa, gì quy thuận đồ đáng nói, nói cái gì biết quay lại chân thực mắc cười, theo từ hôm nay, ngươi liền kêu liễu vô đạo.” Cảm tạ Tencent sách văn học bình đoàn cung cấp bình luận sách chống đỡ