Phún Thần

(喷神)

Hoàn thành
Đánh giá: 3.3/10 (583 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

“Ta chưa bao giờ gặp qua giống như này mặt dày người vô sỉ!” Theo phùng gặp hùng kia chính nghĩa nhìn chằm, đối phương phun bạn rơi ngựa bỏ mình.

Phun biến bức hồ vô địch thủ, liền là cay sao tịch mịch.

Thâm niên đại luật sư phùng gặp hùng quá mệt nhọc đột tử, một giấc tỉnh lại, phát hiện trùng sinh đến một cái không quá một dạng thế giới. Nơi này phun người vì tôn, khẩu tài xưng hùng.

Như cá gặp nước phùng gặp hùng tại đại sát tứ phương, tung hoành biện luận giới, pháp luật giới, thương nghiệp trưng cầu giới cùng Talk Show giới về sau, rốt cục quyết định muốn phun phá trời xanh, miệng pháo cứu quốc!