Sơn Hải Bát Hoang Lục

(山海八荒录)

Hoàn thành
Đánh giá: 6.8/10 (469 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Xuống dốc Man Hoang Vu tộc, một tên thiếu niên lặng yên kế thừa thất truyền nhiều Chúc Do của năm cấm chú, nhập Đại Tấn thế gia, quấy trộn bát hoang phong vân. Bó cái người rơm, rủa chết địch thủ, Kim Thiền lột xác, Trảm Tiên Phi Đao. Phật đạo tranh chấp, thế gia ám đấu, môn phái kịch chiến, các tộc xưng bá. (Quyển sách thi từ đều vì nguyên sáng) văn thanh bản giới thiệu vắn tắt: Sinh mệnh cô độc như thế, mà tại trên đường cô độc như thế, ngươi ta cô độc lẫn nhau giao thoa. Từ đó, bước chân của một cái người có thanh âm của một cái người khác.