Thánh Đấu Sĩ Tứ Võ

(圣斗士肆武)

Còn tiếp
Đánh giá: 6.1/10 (317 lượt đánh giá)
Liên kết: ciweimao yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Cái này là tuỳ tiện ghi thánh đấu sĩ đồng nhân