Tiên Sơn Dị Văn Lục

(仙山异闻录)

Hoàn thành
Đánh giá: --/10 (2 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Yên ba mênh mông trời mỗ trên núi, có một tòa nho nhỏ đạo quan, tên rằng ‘Mây tiên xem’. Hôm nay, trong quan tiểu đạo sĩ linh thanh phụng sư mệnh xuống núi, bắt đầu một đoạn mặc dù ngắn lại cũng nhiều màu nhiều sắc lữ trình.