Tống Thời Quy

(宋时归)

Thái giám
Đánh giá: 7.4/10 (535 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Một đoạn truyền kỳ, một đoạn mạo hiểm.

Vẫn cứ là nhất bộ tương đối sướng lịch sử treo không tiểu thuyết.

Kính thỉnh chờ mong thiên sứ Oscar năm 2010 mới nhất kính dâng.

Năm 2010, tháng 1 1 số, chính thức thượng truyền.

Các vị bạn đọc nếu như cảm thấy ⟨Thời Tống Quy⟩ còn không sai lời nói mời không muốn quên mất hướng ngài QQ bầy cùng weibo bên trong bằng hữu đề cử há!