Trước Kia Có Toà Linh Kiếm Sơn

(从前有座灵剑山)

Hoàn thành
Đánh giá: 6.5/10 (1231 lượt đánh giá)
Liên kết: qq yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Phái Linh Kiếm thành lập tại Cửu Châu lịch bốn hai tam tam năm, mấy ngàn năm nay thuỷ chung tận sức tại vì ngành nghề cung cấp nhất lưu tu tiên nhân tài, bây giờ đứng hàng Vạn Tiên Minh ngũ đại siêu phẩm tông phái một trong, chưởng môn Phong Ngâm chân nhân đảm nhiệm Vạn Tiên Minh bảy đại thường vụ trưởng lão, tu vi cái thế. Phái Linh Kiếm kiên trì hoà bình cùng phát triển chủ đề, môn phái hạch tâm giá trị lý niệm là cầu thật, cầu thiện, cầu chủng. Vì tiến một bước mở rộng môn phái lực lượng, bổ sung tươi mới huyết dịch, mô phỏng tại gần kề mời dự họp thăng tiên đại hội, thành mời các lộ tinh anh đến trước.

Vẫn là ban đầu tiết tháo

Vẫn là một dạng khôi hài