Trật Tự Bí Thuật Sư

(秩序秘术师)

Còn tiếp
Đánh giá: 6.3/10 (15 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Thắng người người hữu lực, tự người thắng mạnh.

Ba đốn vốn là một cái người thường, cơ duyên xảo hợp đến đến thế giới khác.

Hắn vốn là một khối sắt thường, nhưng là lần lượt đánh bên trong, hắn tách ra vô tận sáng rọi.

Quyển sách chậm nóng hình, ngậm ấm áp ngược chó chết thường, quy tắc hệ thống nguyên từ DND3R phiên bản, vai chính thần áo song tu đôi 9 vòng, không tiểu bạch. Độc giả trao đổi bầy 289758786