Túc Đàn Đại Ma Vương

(足坛大魔王)

Hoàn thành
Đánh giá: 4.4/10 (39 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Vương đại long bị hệ thống hố rồi, nói tốt trở thành giới đá banh đại ma vương, kết quả chỉ là xoạt ra một đống võ lỗi, lý kiên quyết đợi chút phổ thông cầu thủ thuộc tính……