Tuyệt Đối Giao Dịch

(绝对交易)

Hoàn thành
Đánh giá: 5.7/10 (500 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Trên thế giới không có chuyện gì là một lần giao dịch không thể giải quyết, nếu như có, kia liền tiến hành thuần (ang) khiết (zang) giao dịch.

Nói ra ngươi khả năng không tin, theo ta giao dịch qua người phân bố chư thiên vạn giới.

Giao dịch, là một hạng có lợi tại thân tâm khỏe mạnh, nhường người không cách nào cự tuyệt vĩ đại sự nghiệp!