Vạn Tuế Ma Đầu - 万岁魔头

Không rõ
Đánh giá: --/10 (2 lượt đánh giá)
Tổng quan Mục lục Bình luận

Giới thiệu:

Tung hoành một phương vạn tuế lão ma đầu Lý Thuần quang trùng sinh rồi.

Nặng đi lãnh khốc tàn bạo ma đạo con đường? Sai! Này đi trở về làm ruộng nhẹ nhõm chính đạo đường, loại trồng thảo dược luyện luyện đan, ngẫu nhiên giả trang bức, không lộ ra uất ức.

Thọ cùng trời đất, sung sướng Vô Cực, liền thành rồi.

Chương tiết:

Nguồn Chương mới nhất Cập nhật
xbiquge Chương 43: Cố định đoàn
jx_la Chương 43: Cố định đoàn