Vô Địch Trữ Vật Giới

(无敌储物戒)

Hoàn thành
Đánh giá: 5.6/10 (43 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Triệu đông được đến một miếng nhẫn trữ vật, tại tiên nhân trong tay chỉ có thể đương kho hàng nhẫn trữ vật đến triệu đông trong tay, lại bị hắn phát huy vô cùng tinh tế, thành phòng thân, kiếm lời, tán gái vô thượng lợi khí.

Một miếng nhẫn trữ vật

Vô địch bạn chung thân