Võ Thuật Trực Bá Gian

(武术直播间)

Còn tiếp
Đánh giá: 3.5/10 (44 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

“Tán đả, quyền anh, nhu đạo, thái quyền, Tiệt quyền đạo, Karate…… bất kể ngươi luyện chính là cái gì, công phu, hai cái chữ: Vừa xoay ngang, một dọc; đúng, đứng lấy; sai, nằm xuống.”

—— Võ thuật hoàng đế, phát trực tiếp một ca, công phu siêu sao: Ngô lý.

……

Đương Ngô lý có được võ học hệ thống, phát hiện phát trực tiếp liền có thể biến cường

[Phát trực tiếp gian nhân số đột phá mười vạn, đạt được mười vạn fan giá trị]

[Tiêu hao fan giá trị, Bát Cực Quyền đề thăng làm cấp đại sư]

[Tiêu hao fan giá trị, trao đổi bị động kỹ năng bắp thịt tiên sinh]

……

Ngô lý: “Đương toàn thế giới đều tại nhìn ta phát trực tiếp lúc, ta liền là toàn thế giới mạnh nhất nam nhân!”