Yêu Nữ Na Lý Đào

(妖女哪里逃)

Còn tiếp
Đánh giá: 5.5/10 (86 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Lý Hiên xuyên qua về sau, là ôm lấy mừng trộm tâm tình, trở thành Thành Ý Bá phủ thứ tử, cùng với một vị Lục Đạo Phục Ma người quang vinh. Có thể hắn quan nhị đại kiếp sống mới bất quá mười ngày, liền có bạo lực nữ cấp trên, siêu hung nữ quỷ, ác độc yêu nữ theo nhau mà đến. Đặt mình trong dòng xoáy Lý Hiên tỏ vẻ hắn một điểm đều không hoảng, mấy năm về sau, hắn đứng tại dài trên sông, một đao vung xuống, thoáng chốc đóng băng ngàn dặm núi sông. Yêu nữ trốn chỗ nào, ăn ta một kiếm!